«СЕРТИФІКАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ»

Сертифікація енергетичної ефективності – вид енергетичного аудита, під час якого здійснюється аналіз інформації про фактичні або проектні характеристики огороджувальних конструкцій та інженерних мереж, оцінюється відповідність розрахункового рівня енергетичної ефективності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель та надаються відповідні рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель, які є технічно та економічно обґрунтованими, та під час надання яких враховуються місцеві кліматичні умови.

ОБ’ЄКТИ СЕРТИФІКАЦІЇ

Законом України «Про енергетичну ефективність будівель» визначена низка випадків, коли проведення сертифікації енергетичної ефективності є обов’язковим.

Так з 1 липня 2019 року було введено в дію частину першу сьомої статі Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» згідно з якою сертифікація енергетичної ефективності є обов’язковою для:

- об’єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту), що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, що визначаються відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"; (Сертифікація енергетичної ефективності об’єктів будівництва здійснюється на замовлення та за рахунок замовника будівництва. Згідно вимог пункту 4 статті 18 Закону інформація про клас енергетичної ефективності будівлі зазначається в сертифікаті, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації та який видається у разі прийняття об’єкта в експлуатацію відповідно до законодавства. Пунктом 2 статті 8 Закону встановлено що, енергетичний сертифікат щодо об’єкта будівництва є складовою частиною проектної документації на будівництво. У матеріалах проектної документації зберігається роздрукована копія енергетичного сертифіката будівлі, засвідчена особою, яка склала такий сертифікат. Енергетичний сертифікат будівлі є складовою частиною будівельного паспорта об’єкта будівництва, передбаченого законодавством. Строк дії енергетичного сертифіката будівлі становить десять років. Виходячи з вище викладеного наявність енергетичного сертифікату є необхідною умовою для можливості проходження експертизи проектної документації та подальшого введення об’єкта в експлуатацію.)

 

- будівель державної власності з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни і у всіх приміщеннях яких розташовані органи державної влади;

 

-  будівель з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, у всіх приміщеннях яких розташовані органи місцевого самоврядування (у разі здійснення ними термомодернізації таких будівель);

 

-  будівель, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка та яка має наслідком досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівлі.

ФАХІВЦІ

Наше підприємство пропонує послуги з сертифікації енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем у відповідності до вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель».

Послуги надаються кваліфікованими фахівцями атестованими згідно вимог законодавства, які мають право на проведення сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем, а також досвід проведення енергосертифікації.

Всі енергетичні сертифікати розроблені фахівцями нашого підприємства занесені до Бази даних енергетичних сертифікатів ДАЕЕ, та мають високий рівень достовірності за результатами моніторингу енергетичних сертифікатів котрий проводиться фахівцями ДАЕЕ у відповідності до вимог  «Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів» затвердженого наказом Мінрегіону № 276 від 18.10.2018р.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СЕРТИФІКАЦІЇ СКЛАДАЮТЬСЯ

-  енергетичний сертифікат встановленої форми, в якому зазначено показники та клас енергетичної ефективності будівлі, наведено сформовані у встановленому законодавством порядку рекомендації щодо його підвищення, а також інші відомості щодо будівлі, її відокремлених частин, енергетичну ефективність яких сертифіковано;

- звіт про результати обстеження інженерних систем в якому визначено показники енергетичної ефективності інженерних систем будівлі, житлового або нежитлового приміщення, рекомендації щодо їх підвищення (за необхідності), а також інші відомості про інженерні системи будівлі, житлових або нежитлових приміщень, енергетичну ефективність яких обстежено.

+380665033565; +380663219337

ЗВ’ЯЗАТИСЯ

Кропивницький, Кіровоградська область, Україна, 25001

+380665033565; +380663219337

23_07_2017news2.jpg

©2019 by Сертификация энергетической эффективности. Proudly created with Wix.com